Please mark your calendar for the 2018 VPASC Tết Gala on Saturday, February 3, 2018 at the Irvine Marriott Hotel from 6 PM-12 AM..
Slide5 Health Fair 2017 slide4 slide3 slide2 slide1

Welcome..

Chúc Mừng Năm Mới !

Happy New Year !

Lots of good health, happiness, and success to you and yours in 2018.

We look forward to hosting you at the VPASC Tết Gala Xuân Nghìn Tâm Sự.

Contact info@vpasocal.com OR (714) 713-9900 … if you would like to purchase tickets

ABOUT VPASOCAL

COMMUNITY SERVICES

SOCIAL EVENTS

SCHOLARSHIP

b3
The Vietnamese Physician Association of Southern California (VPASoCal) serves as a focal point for Vietnamese-American health care professionals, including physicians, dentists, pharmacists, and other allied health professionals, who live and practice in the South land
Read more…
b4
VPASoCal commits to giving back to community by engaging in concrete community service and promoting greater volunteerism.
Read more…

Throughout the year, VPASoCal organizes several social events to promote its mission as well as promoting fund raising supporting various projects. Please mark your calendar for the Annual VPASC Tet Gala that will take place on Saturday Jan 30th, 2015 at Hotel Marriott Irvine; from 6pm to Midnight
Tickets will be available for sale!
Read more…
bb4
Every year, VPASoCal established the Scholarship Program to provide financial assistance to needy medical students, encourage medical students to serve the Vietnamese American community, and entice greater participation and leadership in VPASoCal
Read more…

 


 

Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam Cali được thành lập nhằm mục đích:

  • Ðoàn kết với tất cả các y sĩ Việt Nam hải ngoại tại California và trên thế giới.
  • Phát triển tinh thần đồng nghiệp và sự liên dới giữa các hội viên bằng các cuộc hội thảo, hội nghị và sách báo.
  • Cổ động duy trì đạo đức y khoa của hội viên trong thực hành y nghiệp hằng ngày.
  • Phát triển thăng tiến chuyên môn nghề nghiệp giữa các thành viên để phục vụ bịnh nhân và cộng đồng.
  • Phát triển thăng tiến y khoa qua khảo cứu, sách báo và các phương tiện khác.
  • Thành lập và duy trì tiếp xúc giữa các tổ chức và cơ quan có cùng mục đích.
  • Phát triển sự bảo trợ, giúp đỡ các nạn nhân của độc tài và nghèo đói

 

 

IMPORTANT LINKS

LATEST POSTS

CATEGORIES

UPCOMING EVENT

American College of Physicians
Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do
Hội Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ
Orange County Medical Association
Vietnamese Pharmacy Association USA
Vietnamese Professional Society
VSPA Humanitarian Award
Hội Y Sĩ Việt Nam Nam California Mở Hội Chợ Y Tế (Trích Từ Báo Người Việt)
The recipients of 2013 Humanitarian Scholarship
Events Featured
Giải Trí
Entertainment

Kiến Thức Tổng Quát
Kiến Thức Y Khoa
Photos
Tin Tức
VPA Tết Gala 2014