Please mark your calendar for the 2018 VPASC Tết Gala on Saturday, February 3, 2018 at the Irvine Marriott Hotel from 6 PM-12 AM..

Tin Tức

Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam Cali Vietnamese Physician Association of Southern California

Ðoàn kết với tất cả các y sĩ Việt Nam hải ngoại tại California và trên thế giới. Phát triển tinh thần đồng nghiệp và sự liên dới giữa các hội viên bằng các cuộc hội thảo, hội nghị và sách báo. Cổ động duy trì đạo đức y khoa của hội viên trong thực hành y nghiệp hằng ngày. Phát triển thăng tiến chuyên môn nghề nghiệp giữa các thành viên để phục vụ bịnh nhân và cộng đồng. Phát triển thăng tiến y khoa qua khảo cứu, sách báo và các phương tiện khác. Thành lập và duy trì tiếp xúc giữa các tổ chức và cơ quan có cùng mục đích. Phát triển sự bảo trợ, giúp đỡ các nạn nhân của độc tài và nghèo đói.