Please mark your calendar for the 2018 VPASC Tết Gala on Saturday, February 3, 2018 at the Irvine Marriott Hotel from 6 PM-12 AM..

Kiến Thức Y Khoa

Những điều cần biết để khám phá sớ về bệnh ung thư tử cung

Hằng năm khoảng 13,000 người đàn bà sẽ bị bệnh ung thư tử cung và khoảng 4,100 người sẽ chết về bệnh này. Bệnh này do vi khuẩn HPV (Human Papilloma Virus). Ðiều cần thiết nhất để phòng ngừa bệnh này là làm Pap smear hằng năm và sau đây là Recommendation của Hiệp Hội Ung Thư ở Hoa Kỳ. Trước khi làm Pap smear bệnh nhân không dược douche trong vòng 48 tiếng hay không được giao hợp 48 tiếng trước khi thử hoặc dùng tampons, foams, jellies hay vaginal creams. Pap smears nên bắt đầu khoảng 3 năm sau khi người đàn bà bắt đầu giao hợp (vaginal intercourse) nhưng không được trễ quá sau 21 tuổi. Screening nên làm hằng năm, dùng Regular Pap smear hay là cứ hai năm một lần dùng phương pháp Pap gọi là liquid based. Ðến khoảng 30 tuổi, nếu đàn bà có 3 thử nghiệm bình thường liên tục, thì có thể chỉ cần làm thử nghiệm cách 2 hay 3 năm một lần. Ðàn bà trên 70 tuổi, nếu có 3 thử nghiệm bình thường và nếu không có Pap smear bất thường trong vòng `0 năm thì có thể ngưng làm Pap smear. Nếu đàn bà đã cắt tử cung rồi, thì không cần làm Pap smear nữa trừ khi cắt tử cung vì ung thư mà thôi. BS Nguyễn Cao Ngọc