Please mark your calendar for the 2018 VPASC Tết Gala on Saturday, February 3, 2018 at the Irvine Marriott Hotel from 6 PM-12 AM..

Featured

Tin Hội Đoàn

Xin nhắc nhở thành viên Facbook, nhớ “like” và điều động bạn bè  theo trang http://facebook.com/vpasocal Theo dõi VPASoCal trên Twitter tại http://twitter.com/vpasocal Chia sẻ với bạn đồng nghiệp Web site mới http://vpasocal.com